Konkurss Vecuma grupa Vārds
Uzvārds
Dzimums
Klase (12.b)
Skola
Skola (cita)