Konkurss
Vecuma grupa:
Piekrītu, ka dati tiek savākti un uzglabāti Bebr[a]s sistēmā rezultātu apkopošanai un statistikas vajadzībām.